Tỷ trọng đá quý là gì

phương pháp xác định tỷ trọng đá quý

Tỷ trọng hay trọng lượng riêng là tính chất đặc trưng của một khoáng vật. Tỷ trọng đá quý là một thông số quan trọng trong việc giám định đá quý.

Mật độ của một chất là mối quan hệ giữa khối lượng của chất đó và nó chiếm bao nhiêu không gian (thể tích). Dựa trên thông tin này ta xác định được tỷ trọng của viên đá là tỷ số giữa trọng lượng của viên đá / thể tích của nó: D=m / v

khối lượng riêng đá quý là gì

Trong đó: D – Tỷ trọng viên đá, tính bằng g/cm3; m – trọng lượng viên đá, tính bằng gram; v – thể tích viên đá, tính bằng cm3.

Đo tỷ trọng đá quý là một cách phân biệt giữa hai loại đá quý trông tương tự nhau. Lấy ví dụ 2 viên đá ngọc hồng lựu garnet và ruby . Hai viên đá này nếu mà độ trong tương đương có thể trông giống nhau, và hai viên đá đặc biệt có thể có cùng kích thước, kiểu cắt mài. Tuy nhiên, mỗi loại đá có một tỷ trọng riêng hoặc trọng lượng riêng.

trọng lượng riêng của đá quý là gì

Để đơn giản hóa so sánh mật độ trên hệ thống khác nhau của các đơn vị, nó đôi khi được thay thế bằng các thứ nguyên lượng ” mật độ tương đối ” hay ” trọng lượng riêng “, tức là tỷ số giữa mật độ của vật liệu như của một loại vật liệu tiêu chuẩn thường dùng là nước cất.

Trọng lượng riêng là tỷ lệ biểu thị trọng lượng của một vật liệu nhất định so với trọng lượng của một thể tích nước tương đương ở 4 ° C. Với các khối đá có kích thước lớn, tỷ trọng được tính là kilôgam trên mét khối (kg / m 3)