Showing 1–12 of 14 results

-34%
2.000.000 4.000.000 
-45%

Mã Não ( Agate)

Vòng tay đá mã não đen

200.000 280.000 
-45%
200.000 280.000 
-50%

Mắt Hổ -Tiger's Eye

Vòng tay đá mắt chim ưng

400.000 1.500.000 
-25%

Mắt Hổ -Tiger's Eye

Vòng tay đá mắt hổ đa sắc

250.000 500.000 
-38%

Mắt Hổ -Tiger's Eye

Vòng tay đá mắt hổ đỏ nâu

200.000 450.000 
-38%

Mắt Hổ -Tiger's Eye

Vòng tay đá mắt hổ nâu vàng

200.000 450.000 
-50%
400.000 800.000 
-50%

Mắt Hổ -Tiger's Eye

Vòng tay đá mắt hổ xanh đen

250.000 500.000 
-25%
600.000 2.000.000 
-25%
600.000 2.000.000