Showing 1–12 of 33 results

-29%
1.500.000 3.500.000 
-34%
2.000.000 4.000.000 
-29%
200.000 300.000 
-17%
200.000 350.000 
-38%
200.000 350.000 
-30%
300.000 450.000 
-50%

Hải Lam Ngọc - Aquamarine

Vòng tay đá Aquamarine Vip

800.000 1.500.000 
260.000 280.000 
-40%
600.000 1.500.000 
-47%
800.000 2.000.000 
-45%

Mã Não ( Agate)

Vòng tay đá mã não đen

200.000 280.000