Showing 1–12 of 56 results

-34%
350.000 400.000 
-34%
350.000 400.000 
-25%

Mắt Hổ -Tiger's Eye

Vòng cổ đá mắt hổ đỏ

500.000 600.000 
-25%

Mắt Hổ -Tiger's Eye

Vòng cổ đá mắt hổ vàng nâu

500.000 600.000 
-30%
3.500.000 4.000.000 
-37%
700.000 850.000 
-44%
750.000 850.000 
-50%

Hải Lam Ngọc - Aquamarine

Vòng đá Aquamarine thiên nhiên

800.000  400.000 
-29%
1.500.000 3.500.000 
-29%
200.000 300.000 
-25%
-17%
200.000 350.000